Nowe przyłącze

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem, który w prosty i przystępny sposób przeprowadzi Cię przez proces zawarcia umowy ze spółką MUK Sp. z o.o.  świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych. Z myślą o Państwa wygodzie przygotowaliśmy mini-przewodnik, który pomoże skompletować niezbędne dokumenty, podpowie z kim się kontaktować oraz wskaże tok postępowania.

Jak przyłączyć do sieci wodno-kanalizacyjnej i zostać naszym Klientem ?

KROK 1. Sprawdzenie możliwości przyłączenia do sieci

 • Pobierz:  Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków
 • Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjno-wysokościowy nieruchomości (tzw. mapa zasadnicza).
 • Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie spółki. Termin rozpatrzenia wniosku wynosi do 21 dni.
 • W razie wątpliwości prosimy o kontakt z  numerem telefonu (71) 317 91 67

KROK 2. Opracowanie dokumentacji projektowej

 • Zleć opracowanie projektu przyłączy wod.-kan. branżowej firmie projektowej.
 • Upewnij się, że dysponujesz dokumentacją techniczną opracowaną na podstawie warunków technicznych i uzgodnioną w MUK Sp. z o.o.

KROK 3. Wykonanie przyłączy wod.-kan.

 • Roboty budowlano – montażowe mogą być realizowane wyłącznie przez firmy uprawnione do wykonywania prac w branży wodno-kanalizacyjnej.
 • Włączenia do czynnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywane są przez ekipę MUK Sp. z o.o.
 • Pobierz formularz: Zlecenia włączenia do sieci. Opłatę za włączenie możesz uiścić osobiście w kasie lub przelewem bankowym, dołączając do dokumentacji odbiorowej dowód przelewu.
 • Do Ciebie należy zgłoszenie robót do odbioru pozwalające na ocenę należytego wykonania robót oraz przygotowanie dokumentów do odbioru.
 • Pobierz formularz: Zlecenia odbioru robót.
 • Po dokonanym odbiorze robót sporządzony zostaje protokół odbioru przyłącza, który jest podstawą do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

KROK 4. Zawarcie umowy

 • W celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków należy zgłosić się w siedzibie firmy i przedłożyć następujące dokumenty:
  a) protokół odbioru ( przyłącza/ wodomierza);
  b) tytuł prawny do nieruchomości (osoba fizyczna i przedsiębiorca) i dodatkowo NIP, REGON, KRS lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (przedsiębiorca).

Wnioski i formularze można również pobrać w siedzibie firmy przy ulicy 1-go Maja 5c w Malczycach.