Usługi

Spółka świadczy następujące usługi:

 • Pobór, uzdatnianie i dostarczenie wody
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • Odbieranie i transport nieczystości płynnych
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • Wykonywanie przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • Wynajem koparki
 • Wynajem ciągnika
 • Wynajem i administrowanie nieruchomościami
 • Usługi ogólnobudowlane
 • Pogrzeby i działalność pokrewna
 • Administrowanie cmentarzem komunalnym
 • Administrowanie targowiska
 • Letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników
 • Pielęgnacja i utrzymanie zieleni
 • Pozostała działalność usługowa