Ujęcie w Wilczkowie

Ujęcie wody podziemnej w Wilczkowie istnieje od 1973 roku i zaopatruje w wodę mieszkańców wsi. Ujmowana z utworów trzeciorzędowych woda podziemna charakteryzuje się znaczną zawartością żelaza i manganu, lekko kwaśnym odczynem i należy do wód miękkich.

Zatwierdzone pozwoleniem wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód  ( Decyzja RLO 6220/39/2000 z dnia 30 grudnia 2000 r.) zasoby eksploatacyjne wynoszą 37,0 m3/h. Obecnie średnia produkcja wody na  stacji uzdatniania wynosi 150 m3/d.