Wodociągi

Wszystkie wsie i przysiółki zaopatrywane są w wodę z wodociągów zbiorczych lub lokalnych, siecią rozdzielczą o długości 40,0 km. Obecnie na obszarze gminy Malczyce eksploatowane są cztery ujęcia wód stanowiące niezależne układy wodociągowe.

Ujęcie w Dębicach
Ujęcie w Malczycach
Ujęcie w Mazurowicach
Ujęcie w Wilczkowie

Gmina sieć wodociągowa zaopatruje  100% mieszkańców. Na wszystkich stacjach uzdatniania wody są prowadzone obecnie  prace modernizacyjne. Spółka stara się pozyskać fundusze unijne na poważną zmianę jakościową jeżeli chodzi o pracę SUW. W planach jest wprowadzenie monitoringu na wszystkich  stacjach uzdatniania wody w Gminie Malczyce. Sieć jest wykonana w ostatnich latach z PE lub PVC i jedynie w Malczycach przewiduje się wymianę części starej sieci wykonanej ze stali i na nowe rurociągi ze stosowanych obecnie materiałów – PVC lub PEHD.

Jednostkowe zużycie wody wyliczone ze średniej produkcji wody w odniesieniu do ilości mieszkańców wydaje się być bardzo wysokie, sięgające blisko 200 l/M*d. Niezależnie od strat w sieci przyjąć można, że znaczna część wody zużywana jest do produkcji rolnej.