Ujęcie w Mazurowicach

Ujęcie wody w Mazurowicach zaopatruje wodociąg obsługujący wsie: Mazurowice, Rusko i Rachów. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb wodociągu Mazurowice  (Decyzja RLO.6230/01/TD/06 z dnia 14 lutego 2006 r.)  zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą 35,0 m3/h. Obecnie stacja uzdatniania w Mazurowicach produkuje średnio  150 m3 wody na dobę.

Woda ujmowana z utworów trzeciorzędowych w Mazurowicach charakteryzuje się odczynem lekko zasadowym, podwyższoną zawartością żelaza i manganu i należy do wód średnio twardych.