9 listopada 2015 r. – Wodociąg Malczyce

woda5
Informujemy, że jakość wody podawanej na sieć ze Stacji Uzdatniania Wody  w Malczycach     odpowiada wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia. Ze względów profilaktycznych woda będzie poddawana chlorowaniu do 16 listopada br.