Bezpieczna woda

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Malczyce

    Coraz częściej zadają Państwo pytania dotyczące jakości wody dostarczanej mieszkańcom naszej Gminy a zwłaszcza możliwości skażenia koronawirusem SARS-Cov-2. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie jest możliwe, by wirus SARS-CoV-2 mógł być obecny w wodzie pitnej lub w ściekach. Powołując się na brak wyników badań naukowych na ten temat WHO uznaje, że ryzyko zakażenia koronawirusem poprzez ujęcia wody pitnej jest bardzo niskie.

Informuję Państwa, że produkowana przez MUK Malczyce woda we wszystkich stacjach uzdatniania odpowiada najbardziej rygorystycznym polskim i europejskim normom. Spełnia wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Kontrola jakości wody zaczyna się już na etapie ujmowania surowca, a następnie jest badana na wszystkich etapach produkcji. Woda sprawdzana jest także w sieci wodociągowej. Gotowy produkt, dostarczany mieszkańcom jest w pełni bezpieczny dla zdrowia co potwierdzają także niezależne kontrole i badania Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Chciałbym też Państwa uspokoić, ponieważ proces technologiczny produkcji wody przez MUK jest w pełni bezpieczny a etapy procesu uzdatniania wody, a przede wszystkim dezynfekcja, zapewniają szybką inaktywację wirusa SARS-CoV-2.

Dozujemy w procesie uzdatniania wody związki chloru (chlor i dwutlenek chloru), które służą do unieszkodliwiania różnych wirusów i bakterii mogących wywoływać choroby. Ilość związków chloru w wodzie dostarczanej do mieszkańców jest określona przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wynosi 0,3 g/m3. Takie stężenie związków chloru zwalcza wirusy i bakterie oraz zabezpiecza wodę przed jej ewentualnym skażeniem w sieci. Jednocześnie dawka jest w pełni bezpieczna i praktycznie niewyczuwalna dla człowieka. Barierą dla wirusów jest zainstalowany na stacji uzdatniania wody system filtracji. Co więcej wirusy, podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, usuwane są z wody w procesie koagulacji połączonej z flokulacją wspomaganą polielektrolitami i filtracją na filtrach piaskowych i piaskowo-antracytowych. Nie ma również możliwości, aby wirusy przeniknęły do miejskiej sieci wodociągowej, ponieważ jest ona w pełni szczelna.Ponadto w sytuacji awarii fragment sieci jest wyłączany z eksploatacji, a przed ponownym uruchomieniem cały odcinek dokładnie płukany i dezynfekowany.

Szanowni Państwo Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że w chwili obecnej nie ma żadnych dowodów na przeżycie koronawirusa SARS-Cov-2 w wodzie przeznaczonej do spożycia i my też zapewniamy mieszkańców Gminy Malczyce z pełną odpowiedzialnością, że woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia i nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów a zwłaszcza wirusa SARS-CoV-2.

Malczyckie Usługi Komunalne Sp.z o.o.
Kierownik ds. technicznych

Artur Uściński