Kwiecień 2015 r. – Modernizacja SUW Dębice

SONY DSCW związku z rozpoczęciem prac modernizacyjnych na stacji uzdatniania wody zaopatrującej miejscowości: Dębicę, Kwietno, Chełm, Szymanów i Zawadkę informujemy, że począwszy od 2 kwietnia b.r. może wystąpić pogorszenie jakości wody, a także okresowo spadek ciśnienia wody w sieci jak również czasowe wyłączenia dostawy wody. Prowadzone prace obejmujące między innymi wymianę zbiorników filtracyjnych, wraz z zasypaniem nowego złoża, przebudowę układu napowietrzania oraz automatyki mają na celu poprawę jakości wody dostarczanej odbiorcom. W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za powstałe utrudnienia. Ze swojej strony będziemy dokładać starań aby prowadzone prace były w minimalnym stopniu odczuwalne   przez mieszkańców.