Zapytanie ofertowe – remont dachu

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy 1-go Maja 13 w Malczycach zaprasza firmy budowlane do  składania oferty cenowej na remont dachu budynku Wspólnoty. Przedmiar robót znajduje się w załączniku poniżej:

Przedmiar robót -1-go Maja 13

Oferty zawierające cenę ryczałtową za wykonane roboty i termin wykonania należny składać osobiście w siedzibie Spółki lub przesłać na adres:

                                     Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

                                       ul. 1-go Maja 5c, 55-320 Malczyce

Termin składania ofert upływa 15 listopada b.r.