24 listopada 2014 r. – Wyłoniono wykonawcę budowy kanalizacji w Rachowie

fotom-374W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Malczyce” informujemy, iż wyłoniono wykonawcę wszystkich robót dla tej  inwestycji.  Jest nim Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Do realizacji zadania wykonawca przystąpi jeszcze w listopadzie, zaraz po przekazaniu placu budowy, które nastąpi w przyszłym tygodniu.