28 lipca 2016 r. – Wodociąg Mazurowice

płukanie

Informujemy, że w dniu 26 lipca b.r. pobrano do badania wodę podawaną na sieć z wodociągu w Mazurowicach. Analizy przeprowadzone w akredytowanym laboratorium wykazały prawidłową jakość wody pod względem zbadanych parametrów mikrobiologicznych.