25 maja – RODO

indeks

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem w dniu 25 maja 2018 r. obowiązywania w Polsce przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO) poniżej zamieszczamy informację           dotyczącą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna

 

Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Malczycach, 55-320 Malczyce, ul. 1-go Maja 5c, zwany dalej Administratorem, Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach handlowych, marketingowych;
  3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  4. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tych celów dla których zostały zebrane (czas trwania umowy, w celach archiwalnych).

Polityka prywatności