Nowa inwestycja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Malczyce

Z przyjemnością informujemy, że została podpisana umowa pomiędzy Gminą Malczyce, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie w ramach programu PROW 2007 -2013 –  „Podstawowe usługi dla ludności” –  inwestycji pod nazwą: ” Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Malczyce” obejmującą między innymi budowę kanalizacji w miejscowości Rachów, modernizację wszystkich stacji uzdatniania wody na terenie gminy oraz częściową modernizację oczyszczalni ścieków w Malczycach. Inwestycja poprawi komfort życia mieszkańcom wsi Rachów, pozwoli na usprawnienie pracy w Spółce oraz przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług.

logo_prow