Zmiana taryfy opłat za wodę i ścieki

Na podstawie art.24c ust 2, 24j, w związku z 27a ust.3 pkt 2 i 27c ust.1 ustawy z dnia  7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.1437 ze zm. – dalej u. z. z. w)ogłaszamy taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Malczyce zatwierdzoną decyzją nr WR.RZT.070.99.2019.PK z dnia 24 września Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Taryfa obowiązywać będzie w okresie 3 lat.

1.Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  taryfy dwuczłonowe na okres od 1 do 12 miesięcy

obowiązywać będą od dnia 01.11.2019 r:

Grupa 1 (gospodarstwa domowe)

– opłata abonamentowa – 4,10 zł + VAT

– cena za 1 m3 dostarczonej wody – 4,84 zł + VAT

Grupa 2 ( podmioty prowadzące działalność gospodarczą)

– opłata abonamentowa – 4,10 zł + VAT

– cena za 1m3 dostarczonej wody – 5,12 zł + VAT

Grupa 3 ( Gmina Malczyce w zakresie przewidzianym w art. 22 ustawy)

opłata abonamentowa – 4,10 zł. + VAT

– cena za 1m3 dostarczonej wody – 4,83 zł. + VAT

  1. Dla zbiorowego odprowadzania ścieków taryfy jednoczłonowe na okres od 1 do 12 miesięcy:

Grupa 1 (gospodarstwa domowe )

– opłata abonamentowa – 4,10 zł. +VAT

– cena za 1m3 odprowadzania ścieków – 5,32 zł + VAT

Grupa 2 (podmioty prowadzące działalność gospodarczą)

– opłata abonamentowa – 4,10 zł. + VAT

– cena za 1m3 odprowadzania ścieków – 5,32 zł + VAT

3.Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  taryfy dwuczłonowe na okres od 13 do 24 miesięcy obowiązywać będą od dnia 01.11.2020 r.

Grupa 1 (gospodarstwa domowe)

– opłata abonamentowa – 4,10 zł + VAT

– cena za 1 m3 dostarczonej wody – 4,91 zł + VAT

Grupa 2 ( podmioty prowadzące działalność gospodarczą)

– opłata abonamentowa – 4,10 zł + VAT

– cena za 1m3 dostarczonej wody – 5,18 zł + VAT

Grupa 3 ( Gmina Malczyce w zakresie przewidzianym w art. 22 ustawy)

– opłata abonamentowa – 4,10 zł + VAT

– cena za 1m3 dostarczonej wody – 4,89 zł + VAT

  1. Dla zbiorowego odprowadzania ścieków taryfy jednoczłonowe na okres od 13 do 24 miesięcy:

Grupa 1 (gospodarstwa domowe)

– opłata abonamentowa – 4,10 zł. +VAT

– cena za 1m3 odprowadzania ścieków – 5,38 zł + VAT

Grupa 2 (podmioty prowadzące działalność gospodarczą)

– opłata abonamentowa – 4,10 zł. +VAT

– cena za 1m3 odprowadzania ścieków – 5,38 zł + VAT

5.Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  taryfy dwuczłonowe na okres od 25 do 36 miesięcy

Obowiązywać będą od dnia 01.11.2021 r.

Grupa 1 (gospodarstwa domowe)

– opłata abonamentowa – 4,10 zł + VAT

– cena za 1 m3 dostarczonej wody – 4,97 zł + VAT

Grupa 2 ( podmioty prowadzące działalność gospodarczą)

– opłata abonamentowa – 4,10 zł + VAT

– cena za 1m3 dostarczonej wody – 5,24 zł + VAT

Grupa 3 ( Gmina Malczyce w zakresie przewidzianym w art. 22 ustawy)

– opłata abonamentowa – 4,10 zł + VAT

– cena za 1 m3 dostarczonej wody – 4,95 zł + VAT

  1. Dla zbiorowego odprowadzania ścieków taryfy jednoczłonowe na okres od 25 do 36 miesięcy:

Grupa 1 (gospodarstwa domowe)

– opłata abonamentowa – 4,10 zł. +VAT

– cena za 1m3 odprowadzania ścieków – 5,44 zł + VAT

Grupa 2 (podmioty prowadzące działalność gospodarczą)

– cena za 1m3 odprowadzania ścieków – 5,44 zł + VAT

Nowe taryfy