Aktualizacja Umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

W celu dostosowania zapisów Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków do wymogów stawianych przez Ustawę z 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Rady Europy i Parlamentu Europejskiego z 2016 roku oraz aktualizacji danych administracyjnych przygotowana została zaktualizowana treść umowy.

Zapraszamy Państwa do podpisania umowy w siedzibie MUK Sp. z o.o. ul.1 go Maja 5c w pokoju na parterze(kasa)

Umowę można podpisać w dniach:

1 – 12 października ( z wyłączeniem 5 i 6 października) w godzinach 8ºº-15ºº

12 października  w godzinach 8ºº-13ºº (sobota)

Pełna treść umowy jak i miejsca w których prosimy Państwa o uzupełnienie( wyróżnienia na czerwono) tutaj, Facebooku, serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Malczyce www.malczyce.wroc.pl oraz lokalnej prasie.

 

Prezes Zarządu
Jarosław Arciszewski