Darmowa komunikacja autobusowa w gminie Malczyce

Informujemy, że od dnia 1 grudnia 2023r., została uruchomiona darmowa komunikacja dla mieszkańców gminy Malczyce.

Od 1 marca 2024 obowiązuje nowy rozkład jazdy.

Autobusy kursować będą zgodnie z opublikowanym rozkładem jazdy.

Osoby uczące się, które chcą korzystać z darmowych przejazdów, mają obowiązek złożyć wniosek w Urzędzie Gminy, o wydanie okresowego biletu imiennego. W przypadku osób niepełnoletnich, wniosek składają rodzice, bądź opiekunowie prawni. W przypadku osób pełnoletnich, osobiście.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!