Odpady zdeponowane na terenie Malczyc

SUW Malczyce

W związku z sytuacją, jaka miała miejsce 12 listopada 2013 r. tj. wywozem na teren działki przy ulicy Sienkiewicza w Malczycach odpadów oraz licznymi zapytaniami mieszkańców w tej sprawie, informujemy, iż incydent ten nie miał wpływu na ujęcia wody na terenie Gminy Malczyce, a tym samym nie było zagrożenia skażenia wody  przeznaczonej do spożycia  przez mieszkańców.