Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych po godz. 15 | tel. 669 317 787

Nowy standard wodomierzy

WodomierzWychodząc naprzeciw dyrektywie UE, która od 2013r. ogranicza zawartość ołowiu w materiałach mających kontakt z wodą pitną do 0,02%, wprowadzamy nowy standard wodomierzy z ekologicznym korpusem całkowicie odpornym na działanie pola magnetycznego.

Wprowadzenie nowej standaryzacji planowane jest na rok 2014.