Wodociąg Dębice

dębice 1W związku z pogarszającą się jakością wody uzdatnionej kierowanej na sieć zaopatrującą wsie: Dębice, Szymanów, Zawadkę i Kwietno, podjęliśmy kroki zmierzające do usunięcia przyczyn tego stanu. W lipcu 2013r. został wyczyszczony zbiornik wody czystej z osadów powstałych na skutek wieloletniego wytrącania się i sedymentacji związków żelaza i manganu. Dokonana została także inspekcja stanu wypełnienia filtrów, która wykazała znaczny ubytek złoża filtracyjnego i konieczność uzupełnienia poszczególnych jego warstw.