Wodociąg Dębice

SUW DębiceW październiku 2013r. miała miejsce kontynuacja prac na stacji uzdatniania wody w Dębicy, zmierzających do poprawy jakości wody podawanej na sieć, mianowicie zostało uzupełnione złoże w filtrze Io . Po około 3 tygodniowym okresie wpracowania osiągnięto zamierzony efekt tj. poprawę sprawności procesu filtracji, oraz uzyskanie odpowiedniej jakości wody uzdatnionej o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.07.61.417 z późn. zm.). Polepszenie  jakości  wody w szczególności w zakresie zawartości żelaza  i manganu  powinno być odczuwalne przez odbiorców.