Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, modernizacja stacji uzdatniania wody

kanalizacjaW dniu 24 października 2013 r., Gmina Malczyce złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej w Gminie Malczyce”.   Zadanie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rachów wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej sieci w miejscowości Malczyce oraz remontu, automatyzacji, modernizacji i montażu monitoringu na wszystkich Stacjach Uzdatniania Wód w Gminie Malczyce i Oczyszczalni Ścieków w Malczycach.

Zakres prac obejmuje:
– budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rachów,
– wymianę urządzeń na oczyszczalni ścieków,
– modernizację automatyki na stacjach uzdatniania wody,
– zakup wyposażenia poprawiającego sprawność i eksploatację sieci.

Całkowity koszt zadania 3 644 153,49 zł, planowane dofinansowanie 2 231 000 zł. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planuje się w 2014 roku.