Obchody Święta Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości zdjecia listopad 122 zdjecia listopad 107W poniedziałek 11 listopada 2013 r. wraz z mieszkańcami gminy obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Delegacja reprezentująca spółkę wzięła udział w uroczystym apelu, który rozpoczął się o godzinie 1200 przy obelisku  II Armii Wojska Polskiego w Malczycach. Apel rozpoczął się Hymnem państwowym. Przybyłe delegacje: kombatantów, władz samorządowych, gminnych jednostek organizacyjnych, szkół, harcerzy, strażaków, Domu Opieki „Caritas” oraz miejscowych zakładów pracy złożyły kwiaty przy pomniku. Przemówienie wygłosił Wójt Gminy – Ryszard Skuła.

W programie obchodów znalazły się między innymi: wystąpienie Pana Aleksandra Kamińskiego – reprezentującego kombatantów,  program artystyczny  wykonany przez uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VI  oraz Ekumeniczna Msza Święta w intencji Ojczyzny  odprawiona w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach.