Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

pszokInformujemy, że  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Malczyce został przeniesiony z portu na teren przy Oczyszczalni ścieków w Malczycach, która mieści się przy ulicy Sienkiewicza za ostatnimi zabudowaniami przemysłowymi.   Dojazd do Punktu przedstawia załączony rysunek.

W Punkcie przyjmowane będą odpady powstające w gospodarstwach domowych, stanowiące surowce wtórne lub takie, których nie możemy umieścić w pojemnikach na odpady komunalne, mianowicie:

– papier,
– tworzywa sztuczne,
– szkło,
– opakowania wielomateriałowe,
– przeterminowane leki,
– chemikalia,
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– zużyte opony,
– odpady zielone,
– odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów przeprowadzanych własnoręcznie,
– termometry rtęciowe.
Począwszy od lipca b.r. Punkt będzie czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz w soboty w godz. od 9:00 do 14:00.

Oprócz tego planujemy dwa razy w roku uruchomienie zbiórki odpadów elektronicznych i wielkogabarytowych (np. meble).

Odpady przywożone do punktu muszą być posegregowane i zabezpieczone.

W Punkcie nie będą przyjmowane: metale, papa, azbest, wełna mineralna, styropian z ocieplenia jak również odpady remontowe z remontów prowadzonych na obiektach przez firmy. Na takie odpady należy we własnym zakresie zamówić kontener w firmie specjalizującej się w  gospodarce odpadami.

W załączniku poniżej zamieszczamy również aktualny Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Dojazd_do_Punktu_Selektywnej_Zbiórki_Odpadów_Komunalnych_w_Malczycach

 

Regulamin zaktualizowany

 

Załącznik do Regulaminu – lista odpadów