OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo, mieszkańcy korzystający z kanalizacji sanitarnej.

Wielokrotnie informowaliśmy, że sieć kanalizacji do odbioru nieczystości płynnych nie jest miejscem na pozbywanie się odpadów stałych jak środki higieniczne, puszki, szkło, tekstylia, tworzywa sztuczne, gumy, żelaza, metali niezależnych,
wielu różnorodnych materiałów, wyrobów „brunatnych”, wyrobów „białych”oraz drobnych odpadów chemicznych z gospodarstw domowych. Zwracamy się z prośbą głównie do mieszkańców, których nieczystości płynne odprowadzane są do pompowni P1 w Malczycach przy ul.Słonecznej. Są to mieszkańcy: od strony Chomiąży za przepompownią P2 przy cmentarzu do Malczyc przy ul.Mickiewicza Nr 54 (studnia zbiorcza) , w ul.Mickiewicza od Nr 42 do Nr 54 – do studni zbiorczej, ul.Jana, ul.Błotnej, ul.Krótkiej, ul.Słonecznej i ul.Sportowej.

W związku z częstymi awariami pomp zatykanych odpadami i uszkodzeniom mechanicznym wirników pomp w/w nieczystościami będziemy kontrolować kinety w studzienkach inspekcyjnych zgodnie z Dz.U.2020.2028 Art 9 ust. 1 i 2. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (określających czego nie wolno wprowadzać do sieci kanalizacyjnej), podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10000 zł.
Prosimy o rozwagę oraz prawidłowe korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej.

MUK Malczyce Sp.z oo.

Kierownik ds. technicznych

Artur Uściński

Takie rzeczy wyciągamy z kanalizacji…