Uwaga – Przedłużenie terminu obowiązywania taryf

woda-i-scieki-160Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr XLV/196/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przedłuża się termin obowiązywania  taryf do dnia 31 grudnia 2014 r. Oznacza to, iż do końca b.r. opłaty za wodę i ścieki pozostaną na dotychczas obowiązującym poziomie. Z aktualnymi taryfami można zapoznać się w zakładce: strefa klienta. W załączeniu Uchwała Rady Gminy wraz załącznikiem w postaci aktualnych taryf.

Uchwała  pdf

  Załącznik nr 1          pdf