TAURON EKO Biznes

Nasza firma jako eksploatator wielu urządzeń i instalacji pochłaniających energię elektryczną eko biznprzystąpiła do programu promowanego przez TAURON Energia Polska podpisując umowę na dostawę energii elektrycznej w pakiecie TAURON EKO Biznes. Jest to nowy produkt opracowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Certyfikacji Energii (PTCE).

Energia oferowana w produkcie, w obrocie handlowym, jest produkowana w elektrociepłowni w tzw. wysokosprawnej kogeneracji, czyli procesie wspólnego wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła (energia wyprodukowana w ten sposób potocznie nazywana jest czerwoną energią).TAURON EKO Biznes musi spełnić szereg wymagań, potwierdzonych przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, są to między innymi:
  • Źródła wytwórcze kwalifikowane są do programu na podstawie procedury weryfikacyjnej prowadzonej przez PTCE
  • Nadzór nad bilansowaniem energii w produkcie jest prowadzony przez PTCE

Energia dostarczana w pakiecie  TAURON EKO Biznes to:

  • Oferta sprzedaży energii elektrycznej produkowanej ze zmniejszonym wpływem na środowisko i klimat, mierzonym tak zwaną unikniętą emisją dwutlenku węgla (CO2).
  • Dodatkowa ochrona środowiska dzięki odpowiedzialnemu gospodarowaniu odpadami komunalnymi, odpadami niebezpiecznymi i olejami itp., poprzez przeprowadzenie stosownego audytu instalacji wytwórczych.
  • Pewność, że energia została wyprodukowana w określonym czasie, w określonej ilości wprowadzona do sieci energetycznej oraz, że ilość sprzedanej energii elektrycznej wszystkim Klientom z danego źródła nie jest większa niż ilość nabyta przez Grupę TAURON w danym okresie czasu.

Certyfikat TAURON eko BIZNES dla Spółki