Skrzynki pocztowe

  Szanowni Odbiorcy naszych usług! Skrzynka pocztowa – ta rzeczywista i materialna (nie mejlowa) to bardzo często ostatnie ogniwo naszego kontaktu z Państwem. Umieszczamy tam  rozmaite rachunki oraz korespondencję do… Więcej »


Użyteczne osady

Chcemy Państwa zainteresować rolniczym wykorzystaniem osadu ściekowego pochodzącego z oczyszczalni w Malczycach. Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach komunalne osady ściekowe można stosować: – w rolnictwie rozumianym jako uprawa wszystkich… Więcej »


12 sierpnia – Odwołanie zakazu

Dziękujemy Państwu za zrozumienie do decyzji o czasowym ograniczeniu korzystania z wody do innych celów niż cele spożywcze i związane z utrzymaniem higieny. W ostatnich dniach zanotowaliśmy istotny spadek zużycia… Więcej »


Kanalizacja to nie śmietnik

  Szanowni Państwo. Bardzo prosimy o rozważne korzystanie z kanalizacji. Kanalizacja to nie śmietnik – śmieci wyrzucamy do śmietników, a nie do muszli klozetowej. Taki np „mop”. który odkręcił się… Więcej »


27 maja – Informacja o odwołaniu Prezesa Malczyckich Usługi Komunalnych Sp z o.o.

Informuję, że Rada Nadzorcza Malczyckich Usługi Komunalnych Sp z o.o. działając na podstawie § 21 Aktu Założycielskiego Spółki w dniu 23 maja 2019 r. odwołała Pana Krystiana Żygadło z funkcji Prezesa Spółki. Jednocześnie rozpisano konkurs na wyłonienie nowego Prezesa (informacje o naborze na stronie www spółki i Gminy Malczyce).