10.01.2014 r. – Dziękujemy za współpracę

2014-01-10_1056

Zarząd Malczyckich Usług Komunalnych Sp.  z o.o. dziękuje  za  interwencję w sprawie wycieku wody na ulicy Sienkiewicza i skorzystanie z naszego  formularza kontaktowego. Współpraca mieszkańców ze spółką w zakresie eksploatacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej  pozwala na szybką reakcję i możliwość podjęcia odpowiednich działań.