Uwaga – ogłoszenie dla najemców lokali komunalnych

House HuntingZarząd Malczyckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Malczycach pełniący obowiązki administratora mieszkaniowego zasobu Gminy Malczyce informuje, iż w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Malczyce  Nr 52/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. „zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy”, począwszy od   1.01.2014 r. , ulegnie zmianie wysokość czynszu w lokalach znajdujących się w budynkach  wspólnot  mieszkaniowych, gdzie podjęto uchwały o utworzeniu funduszu remontowego.

Zarządzenie nr 52

Regulamin porządku domowego

Do pobrania w PDF REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO I. Przepisy ogólne Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę i utrzymanie bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków […]