Luty 2015 r. – Oferta współpracy dla rolników

RMalczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Malczycach zaprasza rolników do podjęcia współpracy w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. Komunalne osady ściekowe to produkt uboczny powstający przy oczyszczaniu ścieków komunalnych, które w związku z koniecznością ich zagospodarowania oferowane są rolnikom ze względu na walory nawozowe. Przy spełnieniu odpowiednich warunków mogą być z powodzeniem stosowane w rolnictwie. Więcej w załącznikach:

Oferta współpracy

–  Wyniki analiz osadu