12 sierpnia – Odwołanie zakazu

Dziękujemy Państwu za zrozumienie do decyzji o czasowym ograniczeniu korzystania z wody do innych celów niż cele spożywcze i związane z utrzymaniem higieny. W ostatnich dniach zanotowaliśmy istotny spadek zużycia wody – co pozwoliło nam na w miarę bezkolizyjne dostarczanie wody do Państwa nieruchomości. Prognozowane opady w najbliższym czasie oraz spadek dziennych temperatur daje podstawy do rezygnacji z dniem dzisiejszym z wprowadzonego 25.07 ograniczenia. Prosimy Państwa o racjonalne zużywanie wody, jak również o informacje dotyczące nieszczelności sieci wodociągowej – co pozwoli nam na ograniczenie strat.