Użyteczne osady

Chcemy Państwa zainteresować rolniczym wykorzystaniem osadu ściekowego pochodzącego z oczyszczalni w Malczycach.
Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach komunalne osady ściekowe można stosować:
– w rolnictwie rozumianym jako uprawa wszystkich plodow rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego
– rekultywacji terenów zielonych
– do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA OSADU
– poprawia strukturę gleby – duży udzial masy organicznej do 50%
– obniza koszt stosowania nawozow NP-zawiera N do 4% w s.m P do 1% s.m
– odkwasza glebę – ph na poziomie 12
Stosowanie na poziomie 3t/ha s.m /zawarosc s.m ok 20%/

CAŁKOWITE BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA
Mamy aktualne badania laboratoryjne potwierdzajace jego przydatność

JEDYNY KOSZT JAKI PAŃSTWO PONOSZĄ TO WŁASNY ODBIÓR
Chcesz wiedzieć więcej, chcesz sie umowić na odbiór dzwoń już teraz pod numer
783 555 021