Nowe taryfy

KOMUNIKAT Malczyckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Malczycach

Na podstawie art.24b ust. 1, 24c ust 2 , w związku z 27a ust.3 pkt 2 i 27c ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.2028 ze zm. – dalej u. z. z. w)ogłaszamy taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Malczyce zatwierdzoną decyzją nr WR.RZT.070.141.2022. z dnia 13 stycznia 2023 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Taryfa obowiązywać będzie w okresie 3 lat.

1.Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę taryfy dwuczłonowe na okres od 1 do 12 miesięcy
obowiązywać będą od dnia 01.03.2023 r:

Grupa 1 (gospodarstwa domowe)

 • opłata abonamentowa – 4,50 zł + VAT
 • cena za 1 m3 dostarczonej wody – 5,73 zł + VAT
 • Grupa 2 ( podmioty prowadzące działalność gospodarczą)
 • opłata abonamentowa – 4,50 zł + VAT
 • cena za 1m3 dostarczonej wody – 6,03 zł + VAT
 • Grupa 3 ( Gmina Malczyce w zakresie przewidzianym w art. 22 ustawy)
 • opłata abonamentowa – 4,50 zł. + VAT
 • cena za 1m3 dostarczonej wody – 5,73 zł. + VAT
 1. Dla zbiorowego odprowadzania ścieków taryfy jednoczłonowe na okres od 1 do 12 miesięcy:
 2. Grupa 1 (gospodarstwa domowe )
 • opłata abonamentowa – 4,50 zł. +VAT
 • cena za 1m3 odprowadzania ścieków – 6,07 zł + VAT
 • Grupa 2 (podmioty prowadzące działalność gospodarczą)
 • opłata abonamentowa – 4,50 zł. + VAT
 • cena za 1m3 odprowadzania ścieków – 6,07 zł + VAT
 • 3.Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę taryfy dwuczłonowe na okres od 13 do 24 miesięcy obowiązywać będą od dnia 01.03.2024 r.
 • Grupa 1 (gospodarstwa domowe)
 • opłata abonamentowa – 4,60 zł + VAT
 • cena za 1 m3 dostarczonej wody – 5,92 zł + VAT
 • Grupa 2 ( podmioty prowadzące działalność gospodarczą)
 • opłata abonamentowa – 4,60 zł + VAT
 • cena za 1m3 dostarczonej wody – 6,23 zł + VAT
 • Grupa 3 ( Gmina Malczyce w zakresie przewidzianym w art. 22 ustawy)
 • opłata abonamentowa – 4,60 zł + VAT
 • cena za 1m3 dostarczonej wody – 5,92 zł + VAT
 1. Dla zbiorowego odprowadzania ścieków taryfy jednoczłonowe na okres od 13 do 24 miesięcy:
  Grupa 1 (gospodarstwa domowe)
 • opłata abonamentowa – 4,60 zł. +VAT
 • cena za 1m3 odprowadzania ścieków – 6,18 zł + VAT
 • Grupa 2 (podmioty prowadzące działalność gospodarczą)
 • opłata abonamentowa – 4,60 zł. +VAT
 • cena za 1m3 odprowadzania ścieków – 6,18 zł + VAT
 • 5.Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę taryfy dwuczłonowe na okres od 25 do 36 miesięcy
  Obowiązywać będą od dnia 01.03.2025 r.
 • Grupa 1 (gospodarstwa domowe)
 • opłata abonamentowa – 4,70 zł + VAT
 • cena za 1 m3 dostarczonej wody – 6,03 zł + VAT
 • Grupa 2 ( podmioty prowadzące działalność gospodarczą)
 • opłata abonamentowa – 4,70 zł + VAT
 • cena za 1m3 dostarczonej wody – 6,34 zł + VAT
 • Grupa 3 ( Gmina Malczyce w zakresie przewidzianym w art. 22 ustawy)
 • opłata abonamentowa – 4,70 zł + VAT
 • cena za 1 m3 dostarczonej wody – 6,03 zł + VAT
 1. Dla zbiorowego odprowadzania ścieków taryfy jednoczłonowe na okres od 25 do 36 miesięcy:
 2. Grupa 1 (gospodarstwa domowe)
 • opłata abonamentowa – 4,70 zł. +VAT
 • cena za 1m3 odprowadzania ścieków – 6,19 zł + VAT
 • Grupa 2 (podmioty prowadzące działalność gospodarczą)
 • opłata abonamentowa – 4,70 zł. +VAT
 • cena za 1m3 odprowadzania ścieków – 6,19 zł + VAT