27 maja – Informacja o odwołaniu Prezesa Malczyckich Usługi Komunalnych Sp z o.o.

Malczyce, dnia 27 maja 2019 roku

Malczyckie Usługi Komunalne Sp z o.o.

Rada Nadzorcza

ul. 1 Maja 5c

55-320 Malczyce

 

                                                                               

Informacja o odwołaniu Prezesa Malczyckich Usługi Komunalnych Sp z o.o.

 

Informuję, że Rada Nadzorcza Malczyckich Usługi Komunalnych Sp z o.o. działając na podstawie § 21 Aktu Założycielskiego Spółki w dniu 23 maja 2019 r. odwołała Pana Krystiana Żygadło z funkcji Prezesa Spółki. Jednocześnie rozpisano konkurs na wyłonienie nowego Prezesa (informacje o naborze na stronie www spółki i Gminy Malczyce).

Do wyłonienia nowego Prezesa, w bieżących sprawach, należy się kontaktować z osobą merytoryczną – kierownikiem Arturem Uścińskim.

Panu Prezesowi Krystianowi Żygadle dziękujemy za lata owocnej pracy i za osobiste zaangażowanie w działalność i rozwój spółki. Rada Nadzorcza, wraz z organem właścicielskim – Wójtem Gminy Malczyce życzy odchodzącemu Prezesowi wszelkiej pomyślności zawodowej jak i osobistej.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Malczyckich Usług Komunalnych