archiwum dzienne: 19 listopada 2013


Wodociąg Dębice

W październiku 2013r. miała miejsce kontynuacja prac na stacji uzdatniania wody w Dębicy, zmierzających do poprawy jakości wody podawanej na sieć, mianowicie zostało uzupełnione złoże w filtrze Io . Po… Więcej »


Wodociąg Dębice

W związku z pogarszającą się jakością wody uzdatnionej kierowanej na sieć zaopatrującą wsie: Dębice, Szymanów, Zawadkę i Kwietno, podjęliśmy kroki zmierzające do usunięcia przyczyn tego stanu. W lipcu 2013r. został… Więcej »