Nasza prośba

 

 

Szanowni mieszkańcy Malczyc, Chomiąży, Mazurowic i Rachowa.

 

 

Wielomilionowym nakładem przy znacznej pomocy Unii Europejskiej dostaliśmy możliwość korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej. Apelujemy i prosimy – nie traktujmy naszej inwestycji jako śmietnika i możliwości pozbywania się wszelkich nieczystości stałych. Cała sieć kanalizacji sanitarnej wyposażona jest w odcinki spływu grawitacyjnego do przepompowni skąd ścieki tłoczone są do studni rozprężnych i dalej aż do nowej oczyszczalni ścieków. Pompy tłoczne wrażliwe są na stałe zanieczyszczenia i wielokrotnie dochodzi do mechanicznego uszkodzenia urządzeń. W pompach znajdujemy wszelkiego rodzaju materiały (na załączonych zdjęciach), które uszkadzają wirniki, blokują pompy wskutek czego

pompownia zostaje unieruchomiona i grozi nam wyciek ścieków na powierzchnię gruntu. Ścieki posiadają cała gamę bakterii oraz substancji toksycznych, które grożą skażeniem środowiska. Pozwólmy ściekom bytowym płynąć bezpiecznie pod ziemią. Oczywiście wszystkie przepompownie posiadają monitoring gdzie śledzimy pracę każdej pompy ale potrzebujemy czasu na podjęcie interwencji. Nie wyrzucajmy do ubikacji nawet tak pozornie delikatnych rzeczy jak chusteczki nawilżane do pielęgnacji ciała, podpasek lub włókien ze szczotek do mycia podłóg, gdyż one głównie stają się zaczątkiem powstawania zatoru. Nie wylewajmy do zlewozmywaków zużytych tłuszczy po smażeniu naszych ulubionych schabowych lub oleju z frytkownicy, ponieważ hydrofobowe tłuszcze nie rozpuszczają

się w wodzie, lecz się na niej unoszą, łączą się z proszkami do prania, fosforanami i zalegają w kanalizacji tworząc złogi. W efekcie rury zarastają i zmniejsza się przekrój przelotu, co prowadzi do niedrożności instalacji kanalizacyjnej a w konsekwencji nawet cofania się ścieków. Znajdujemy również inne przyczyny zatorów lub zablokowania pomp: pieluchy jednorazowe, ubrania, bieliznę osobistą i (o zgrozo) szczątki martwych zwierząt. To samo dotyczy użytkowników szamb przydomowych.

Nie wyrzucajmy śmieci do kanalizacji sanitarnej, ponieważ ma za zadanie odprowadzanie z naszych domostw jedynie ścieków bytowych. Życzę dużo rozsądku i potraktowania naszej prośby z całą powagą. Dbajmy o to co jest naszym wspólnym dobrem.

 

 

                                                                          MUK Malczyce Sp. Z o.o.
                                                                         Kierownik ds. technicznych
                                                                                Artur Uściński